CÔNG TY DỊCH VỤ THÁM TỬ BẢO TÍN

KHÔNG HÀI LÒNG KHÔNG MẤT TIỀN

Trang chủKEYWORD_1Thông tin hữu ích

Đạo đức nghề nghiệp

 Các mối quan hệ với khách hàng và Văn phòng Thám Tử Tư Bảo Tín dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, vì vậy chúng tôi cam kết:

- Văn phòng Thám Tử Tư Bảo Tín tuân thủ pháp luật của chính phủ và các tiêu chuẩn ở mọi quốc gia, nơi chúng tôi hoạt động.

- Văn phòng Thám Tử Tư Bảo Tín luôn vận hành theo tiêu chuẩn đạo đức nghề cao nhất

- Xác định, ngăn chặn, phát hiện, và báo cáo bất kỳ cáo buộc hành vi sai trái hoặc vi phạm pháp luật.

- Văn phòng Thám Tử Tư Bảo Tín thực hiện các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất để bảo vệ thông tin của khách hàng.

- Văn phòng Thám Tử Tư Bảo Tín giữ tất cả các thông tin bí mật hoàn toàn, trừ khi khách hàng chắc chắn cho phép chúng tôi chia sẻ.

Chính sách bảo mật của chúng tôi bao gồm tất cả thông tin liên quan đến và được cung cấp bởi khách hàng của Văn phòng Thám Tử Tư Bảo Tín và ngược lại.

- Mọi thông tin liên quan đến và được cung cấp bởi khách hàng và nhân viên của Văn phòng Thám Tử Tư Bảo Tín sẽ được giữ bí mật và được lưu trữ ở nơi an toàn và được kiểm soát an toàn, sử dụng các công cụ công nghệ thông tin phù hợp để kiểm soát. Những thông tin sẽ được lưu trữ trong hiện tại để thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

- Thời hạn lưu trữ thông tin là trong vòng 7 ngày khi bạn đã nhận được kết quả từ chúng tôi. Nhân viên an ninh của Văn phòng Thám Tử Tư Bảo Tín sẽ chịu trách nhiệm tiêu hủy mọi giấy tờ bí mật với và xóa tất cả các tập tin máy tính liên quan khi kết thúc công việc.

Chat với chúng tôi qua zalo
tham tu